Välkommen till Livsanda

Personlig assistans som du vill ha den

Om oss

Livet är till för att levas!

Livsanda startades 2004 utifrån erfarenhet av att leva med personlig assistans i hemmet. Idag är vi ett väl etablerat assistansföretag som erbjuder personlig assistans till både vuxna och barn.

En person i rullstol håller upp händer och en person står på händer

Våra värdeord

Engagemang

Ett engagemang som är genuint märks och känns. Det genomsyrar verksamheten oavsett vad man har för roll. Att se sin egen del i något större utmynnar i att man gör det lilla extra, för att underlätta för någon annan. Det är fint både att ge och att ta emot.

Trygghet

Med oss kan du kan vara trygg, oavsett om vi är din arbetsgivare, din assistansanordnare eller om du kommer i kontakt med oss som närstående eller god man. Genom att vara öppna, transparanta och ta vårt uppdrag på största allvar hoppas vi kunna sprida en känsla av trygghet och tillit. Vi tror att det är grunden till det mesta.

Respekt

Respekt för våra olikheter, livsval, historia och bakgrund. Respekt för förtroendet det innebär att en assistansberättigad valt oss som sin anordnare. För lagar, regler och allt vi behöver förhålla oss till. Respekt för vårt ansvar som arbetsgivare. Respektfull kommunikation i alla lägen och i alla led. Att visa varandra respekt lämnar också utrymme för glädje, skratt och gemenskap.

Livsglädje

Vår ambition är att, genom att leverera en bra och väl fungerande assistans, skapa förutsättningar för att man ska kunna fokusera på det som ger en glädje i livet. Oavsett vad det kan tänkas vara för var och en av oss.