Välkommen på Måndagsträffen!

  • 2024-02-05
  • 2024-03-04
  • 2024-04-08
  • 2024-05-06

Hej bästa ni!!

Kommande träffar är 5 feb, 4 mars, 8 april samt 6 maj.

Vid anmälningar och frågor vänligen kontakta felicia.sparrstom@livsanda.se

Nya som gamla deltagare är välkomna!