För assistenter

Äldre med rullstol

Att arbeta som personlig assistent

Vi söker ständigt efter medarbetare som kan bidra med engagemang och kompetens till vår verksamhet. Att arbeta som personlig assistent är framför allt baserat på att skapa förutsättningar för människor med olika typer av funktionsvariationer. Det kan vara både vuxna och barn som du stödjer. Dina arbetsuppgifter är omväxlande och du får dessutom ett ansvarsfullt arbete som utgår från den enskildes behov, önskemål och förutsättningar.

Som personlig assistent är det din huvuduppgift att underlätta för kunden i vardagen. Genom att göra saker på det sätt kunden önskar eller själv skulle ha gjort ”smälter” du in i kundens vardag.

Det kan gälla allt ifrån att hjälpa med mat och hygien till att även sköta hemmet och det vardagliga. Det kan även handla om att fysiskt hjälpa en kund på sitt arbete eller en kund som är förälder. Du stödjer även kunden så att hen ska kunna ägna sig åt fritidsintressen, föreningsaktiviteter eller studier.

Att vara personlig assistent hos Livsanda innebär att du har ett viktigt jobb; du gör skillnad i någons liv. Att jobba i en annan människas hem ställer också särskilda krav på bemötande, känsla för den personliga integriteten, att visa respekt och skapa förtroende. Du är den som är närmast kunden och den som dagligen jobbar med att omsätta vår vision om hur personlig assistans skall förmedlas i praktiken; med respekt, värme och integritet.