Assistentutbildning - Den egna ryggsäcken

Vilka erfarenheter bär vi med oss till arbetsplatsen?

  • 2023-03-15, Kl. 10.00-16.00
  • Drakegatan 10, 412 50 Göteborg
Man i rullstol

Utbildningen riktar sig till assistenter som är anställda ”för viss tid så länge uppdraget varar”, brukare och anhöriga.

Innehåll:
Att arbeta som personlig assistent är väldigt tillfredsställande men det kan också vara krävande, både psykiskt och fysiskt. Att förstå yrket och relationen mellan brukaren och assistenten är oftast första steget till en bättre arbetsmiljö. Under utbildningen diskuterar vi olika etiska dilemman som vi tillsammans försöker hitta lösningar på.

Vi går samtidigt igenom:

  • Vår värdegrund
  • Vad ingår i arbetet, personlig assistans?
  • Hur ska jag tolka LSS-lagstiftningen?
  • Etik och arbetsmiljö
  • Tystnadsplikt och Anmälningsplikt
  • Arbetsglädje

Genomförande:
En heldag, kl 10.00-16.00. Lunch och fika ingår!
Onsdag den 15 mars
Plats: Utbildningen sker på Kineum i Göteborg
Föreläsare: Roberth Klarqvist från Libra Assistans - en del av Hedera Assistans.

Vid frågor ring eller maila:
Johanna Strid
0709-20 53 97
johanna.strid@livsanda.se
Sista anmälningsdag: 1 mars 2023
Lön utgår 10-16, med avdrag för 1 timmes lunch.